Zabiha, Qur'onning ko'rsatmalariga ko'ra, so'yish uchun eng mos va to'g'ri usul hisoblanadi. Zabiha - hayvonlarni insoniy yo'l bilan so'yish kerakligini belgilaydigan usul.

Islom aqidalariga ko'ra halol qonuniy va halol hisoblanadi va asosan hayvonlarni so'yishning insoniy usuli hisoblanadi. Musulmonlar Qur'on ta'limotiga qat'iy amal qilishadi va Qur'onga binoan barcha tirik mavjudotlarga hurmat va mehr-muhabbat ko'rsatilishi kerak, shu sababli so'yish paytida hayvonning og'ir azob va azoblarga duchor bo'lmasligi ta'minlanadi. Halol - bu hayvonlarni so'yishning mehribon va rahm-shafqatli usuli. Shariat bo'yicha musulmonlar faqat halol go'shtni iste'mol qilishlari kerak, va har bir so'yish fabrikasi halol sertifikat beruvchi tomonidan belgilangan shartlarga javob berishi kerak.

Zabixada tuya, chigirtka va turli dengiz jonzotlari kabi bir nechta hayvonlar yomon deb hisoblanadi va Islom qonuni bilan taqiqlangan. Shu tarzda, hayvonlar tez va chuqur kesilgan holda, o'lja tomirining tomirini kesib tashlaydigan o'tkir pichoq yordamida so'yiladi. Bu go'shtni iste'mol qilishning eng qonuniy usuli va Islom shartlarining har xil amrlariga asoslanadi. Zabihada tasvirlangan shartlarga musulmonlar qat'iy rioya qiladilar.

«Halol» qoidalariga ko'ra, so'yish hayvonlarga eng kam og'riq va azob keltiradigan tarzda qilinadi. Qurbonlikni so'ygan kishi etuk va aqli rasom musulmon bo'lishi va halol so'yishning barcha qoidalari va tamoyillarini bilishi kerak.
Islomda so'yilgan hayvonlarning go'shtini iste'mol qilish taqiqlanadi. So'yish paytida Alloh ismini tilga olib, ular tirik qolish uchun hayvonni so'yish uchun xudodan izn so'rashadi.

So'yish bir necha diniy idoralar tomonidan ma'qullanishi kerak. Boshqa shart - so'yish paytida hayvonni qiblaga qaratish kerak, ya'ni Makka joylashgan tomon.

Xulosa:
Zabiha tuya, chigirtka va ba'zi dengiz jonzotlari kabi bir nechta hayvonlarni so'yishni taqiqlaydi, chunki ular noqonuniy hisoblanadi. Halol degani Islom qonunlariga muvofiq halol va halol bo'lgan narsani anglatadi. Shunday qilib, Zabiha halolning bir turi sifatida qaralishi mumkin, bu hayvon insonparvarlik bilan so'yilishini ta'minlaydi va Islom aqidalariga mos keladi.

Adabiyotlar