F (x) = x + 1 / x grafigi qanday chiziladi?


javob bering 1:

sarlavha sifatida x va f (x) dan foydalangan holda 2 ustunli jadval tuzing

funktsiyadagi x qiymatini almashtiring va f (x) ni toping va x va f (x) uchastkasini toping

misol

xf (x)

---- -----

-1 f (-1) = -1 + 1 / -1 = -2

x - 0 dan foydalanmang

1 f (1) = 1 + 1/1 = 2

2 f (2) = 2 +1/2 = 2.5 va boshqalar

aniq bu funktsiya yaqinlashadi, chunki x katta $ f (x) $ ga yaqinlashadi


javob bering 2:

1. Agar mavjud bo'lsa, x-kesimlarni va y-kesimlarni toping

2. Tanqidiy fikrlarni toping

3. Asimptotalarni toping

Grafigini eskiz ....