Nima uchun ideal gaz uchun P vs V (T doimiy bo'lganda) grafigi eksponentsial, teskari bog'liq?

Nima uchun bu V doimiy bo'lganda P va T kabi chiziqli teskari grafik bo'lmaydi


javob bering 1:

Biz bilamizki, ovoz balandligi oshganda bosim kamayadi yoki aksincha. Shunday qilib, biz bosim bilan teskari proportsional deb aytishimiz mumkin (munosabatlar Boy qonuni sifatida tanilgan): V & 1 / P. V & 1 / P tenglama giperbolaning y = 1 / x => grafasining kitobda ko'rgan tenglamasiga o'xshaydi. Charlz qonuni bilan hajm V & T haroratga to'g'ri proportsional, grafika chiziqli tenglama.